Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany

31. srpna 2018

Astronomický ústav AV ČR – Hvězdárna Ondřejov

23. srpna 2018

Výzkumný ústav veterinárního lékařství

12. dubna 2018

Ústav anorganické chemie AV ČR

12. dubna 2018

Hornicko-geologická fakulta

21. února 2018

Ústav výzkumu globální změny AV ČR

20. října 2017

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

10. srpna 2017

Matematicko-fyzikální fakulta (Univerzita Karlova)

9. srpna 2017

Ústav fyziky a materiálů

28. června 2017

Mateřská škola Střítež

24. května 2017