Lesnická a dřevařská fakulta

17. května 2017

VUT – koleje a menzy

27. dubna 2017

Základní a mateřská škola Ořechov

13. dubna 2017

Correct Language centre

6. dubna 2017

Univerzita Palackého v Olomouci

6. dubna 2017

Inbit – Biotechnologické centrum

4. dubna 2017

UPOL – Univerzita Palackého v Olomouci

30. března 2017

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava

29. března 2017

VUT – vysoké učení technické

28. března 2017

Ústav soudního inženýrství

28. března 2017